KLEINE ONDERHOUDSBEURT

€ 65,00

Kleine onderhoudsbeurt:

-controle algemeen (visueel)

-controle ketting/reinigen/smeren

-afstellen versnellingen

-banden en druk controle

-werking remmen en reinigen

Indien er bijkomende kosten ontstaan dan word met u contact opgenomen.